Referat Generalforsamling, 9. marts 2022

Referat fra ordinær Generalforsamling 2022

9. marts 2022 kl. 19.30

Cafeteriet i Lystrup hallen

 • Generalforsamling er rettidigt indkaldt jf. reglement
 • Ingen dirigent valgt
 • Referent Morten, nr. 22
 • Medlemmer tilstede fra nr.: 8,10,12,18,22,28,32,38,58,74,78,84,124,126 og 134.
 • Gennemgang af bestyrelsens beretning ved formanden (Lars)
  • Ved hussalg faktureres sælger 500 kr. såfremt bestyrelse skal supportere ejendomsmægler.
  • TDC + 3 har ansøgt om opstilling af telemast ved anlægget, alternativt er der yderligere 2 andre placeringer. Der pågår pt. et samarbejde med de omkringliggende grundejerforeninger. Der informeres når der er nyt i sagen.
  • Legepladsen trænger efterhånden til en renovering – vil blive gennemgået ved næste arbejdsdag den 28. Maj.
  • Der er indgået aftale med entreprenør om det tidligere vedtaget “Broprojekt ved søen” samt klimasikring. Dette igangsættes når det bliver muligt – der er afsat penge til projektet.
  • Høj fart på Asmusgårdsvej har længe været et problem. Fartbump kan aldrig blive aktuelt de steder hvor bussen kører. Blandt fartsyndere findes også mange Asmusboere! – udvalget arbejder videre.

Medlemmer af udvalget er:

 • Michael nr. 134
 • Asbjørn nr. 8
 • Jacob nr. 78
 • Vores fælles telt skal have et nyt hjem. Er i øjeblikket opbevaret hos Jens. Dette er ikke en holdbar løsning, og findes der ikke et andet sted, må det overvejes om vi skal skrotte ordningen.

Jesper Gyllensten tilbød at opbevare teltet i sin garage på trøjborg. Pladsen er trang, hvorfor der ikke kan komme en stor trailer derind.

Betingelsen er, at lejer selv henter og bringer teltet.

 • Gennemgang af regnskab og budget ved kasser (Jan) – Budgettet blev vedtaget.
 • Næste arbejdsdag er lørdag den 28. Maj. Forslag/idéer kan meldes ind til bestyrelsen.
 • Medlemsgebyret for 2022 stiger til kr. 3900. Denne stigning er nødvendig for at sikre tilstrækkeligt med midler til at kunne betale for snerydning.  
 • Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
 • Valg
  • Jesper Vedholm genopstiller ikke til bestyrelsen. I stedet har Asbjørn nr. 8 stillet sig til rådighed, og blev valgt ind.
  • Resten af bestyrelse modtog genvalg.
  • Bestyrelsen består således af:
   • Asbjørn Andersen nr. 8
   • Carsten Dalsager nr. 56
   • Michael Budde nr. 134
   • Lars Vaaben nr. 126
   • Jan Bodholdt nr. 28 (kasserer)

Keld Teglgaard nr. 120 og Peter Hunsbal nr. 16 er begge suppleanter

Sådan hørt, sådan forstået, således refereret – Morten nr. 22