Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Asmusgårdsvej onsdag den 1. marts 2017

Ordinær Generalforsamling 2017 for Grundejerforeningen Asmusgårdsvej

1.marts 2017 kl. 19.30 i Lystrup hallens cafeteria.

Til stede nr.: 126,10,12,38,124,122,16,22,18,48,134,20.

 1. Regelment

Generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

 1. Valg af dirigent
 1. Valg af referent

Nr. 22

 1. Bestyrelsens beretning

Formand Lars berettede om året der gik herunder hvad bestyrelse har brugt tid på. Heraf kan nævnes:

 • Afholdt 2 bestyrelsesmøder
 • Opdatering af hjemmeside
 • Indgået kontrakt med ny gartner samt snerydning (vintertjeneste).
 • Kontakt med kommunen
 1. Forlæggelse af regnskab

Der er ingen restancer. Teltet er blevet lejet ud for kr. 4000. Gennemgang af omdelt regnskab.

 1. Rettidig indkomne forslag

Lærkehaven ønsker at vi medsponsorer et affaldsstativ så ikke skraldet flyder i området. Der blev ikke taget yderligere stilling.

 1. Nye kontrakter

Erik Kold Jensen A/S er blevet valgt som ny anlægsgartner samt til vintertjeneste, hvilker giver en årlig besparelse på ca. kr. 12 000. Besparelsen bliver i første omgang anvendt til ”renovering” af områdets træer samt en evt. udskiftning af hækken ved indkørslen til Asmusgårdsvej i den lave ende.

 1. Teltudlejning

Teltet der blev nyindkøbt i 2015 opbevares hos Jens i nr. 108. Teltet menes at måle 6 x 12 meter.

 1. Videreførelse af udvalg

Alle udvalg består med genvalg.

 1. Arbejdsdag
  maj kl. 9.30 – 12.30 der er den sidste lørdag i maj.
 1. Godkendelse af budgetforslag og medlemskontingent for det kommende år

Kontingent nedsættes til kr. 2800 i 2017.

 1. Valg

Alle genvælges

 1. Evt.