Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen 7. marts 2018

Til stede
Nr. 12, 126, 28, 38, 134, 32, 18, 16, 124, 128, 78, 58, 84, 70

 

Velkomst, ved Lars
Dirigent, Kim nr 70
Referent, Jesper nr. 38

 

Beretning, Ved Lars
– Tak til festudvalg
– Præsentation af bestyrelse
– Bestyrelsesarbejde gennemgang
– Kommende opgaver
– Kontrakter
– Arbejdsdag
– Festudvalg – Sct hans, vejfest, fastelavn
– Kommunikationsformer – hjemmeside eller e-mail

 

Regnskab 2017, Gennemgang ved Jan
– Kommet ud lidt bedre end budget

 

Forslag
– Ingen indkomne

 

Nye kontrakter ift grønne områder
– Evaluering og ikke super tilfredshed med eksisternede (billigere kontrakt) + væsentlig prisstigning varslet fra leverandør!
– Ny kontrakt indgået med tidligere leverandør efter 3 tilbud indhentet
– Grønne områder ved Sø, Aftale med Aarhus Kommune og de assisterer ift. dette

 

Budget 2018
– Vedtaget

 

Teltudlejning
– Beretning, ved Jan

 

Valg
– Bestyrelse, 2 medlemmer genopstiller (Lars og Michael). Begge genvalgt
– Suppleanter, 2 x genopstilling. Begge genvalgt

 

Arbejdsdag 26 Maj, Ved Jesper
– Gennemgang af opgaver
– Sæt X i kalender

 

Evt.
– E-mail fremover fra bestyrelsen istedet for uddeling af papirer. Vær meget opmærksom på Jeres e-mail “nummer”@asmusgaardsvej.dk virker med jeres e-mail

– Ekstraarbejde på stier, kan kun gøres ved ekstraordinær generalforsamling + ellers forslag til næste år