Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Asmusgårdsvej den 12. august 2009

Emne:
Ekstraordinær Generalforsamling

Dato:
12. august 2009

Sted:
Fællesareal, legepladsen

Referent:
Jan Bodholt (nr. 28)

Dagsorden:

  1. Petanque udvalgets orientering
  2. Afstemning
  3. Eventuelt

 Ad1)
På vegne af Petanque udvalget orienterede Keld (nr. 120) om de tanker, som udvalget havde gjort sig omkring baggrund, udformning samt økonomi ved forslaget.

Ad2)
Vedtagelse af forslaget kræver, i henhold til vedtægterne, en positiv tilkendegivelse på 2/3 af afgive stemmer.

Der blev afgivet 32 positive stemmer og 48 negative stemmer.

Forslaget blev derfor forkastet.

Ad3)
Afgørelsen blev drøftet, og et entydig svar for udfaldet var svært at finde.

Baggrunden for afgørelsen skal sikkert findes i et sammensurium af behov, økonomi og placering.

Videre forløb: Det er op til Petanqueudvalget at overveje om der skal udarbejdes et revideret forslag.