Referat fra ordinær Generalforsamling 14. Marts 2023

 1. Generalforsamling er rettidigt indkaldt jf. reglement
 2. Dirigent valgt nr. 56
 3. Referent Morten, nr. 22
  Medlemmer tilstede fra nr.: 126, 134, 78, 94, 128, 124, 10, 8, 12, 58, 32, 22, 56
 4. Gennemgang af bestyrelsens beretning ved formand Lars
  Bestyrelsesarbejdet siden sidst (noget af det)
  o Opdatering af hjemmesiden
  o Ejendomsmægler supportes ved salg af huse i foreningen
  o Gennemgang af veje
  o Påtegning af regnvandsbassin ved legeplads
  Kommende opgaver
  o Beplantning, legeplads veje, vintertjeneste, telemast, arbejdsdag 13 maj, mv.
  Teltudlejning
  o Teltet har ikke været udlejet i 2022. Teltet opbevares i Jesper nr. 12’s garage på
  Trøjborg, hvorfra det skal hentes og afleveres. Booking foregår via Jens nr.108
 5. Regnskab (ultra kort gennemgang!) v/Lars
  o Årests resultat vidst + 50000 kr. mod forventet 4000kr, dette skyldes billigere
  vintertjeneste end forventet, samt andre besparelser
 6. Intet nyt
 7. Se Arbejdsdag + pkt. 12.
  Teltudlejning
 8. Teltet har ikke været udlejet i 2022. Teltet opbevares i Jesper nr. 12’s garage på Trøjborg,
  hvorfra det skal hentes og afleveres. Booking foregår via Jens nr. 108
  Telemasten v /Asbjørn nr. 8
 9. TDC + 3 har som bekendt ansøgt om opstilling af telemast. Placering ved anlægget er ikke
  længere i spil. Placering ved vandværket er umiddelbart heller ikke en løsning, i det dette
  er landzone!
  Kommunen vil give tilladelse til at TDC+3 kan ansøge om opstilling af masten ved det
  grønne område (firkanten) i forbindelse med skoven/busvejen ved den gamle Asmusgård.
  Denne ansøgning vil efterfølgende komme i høring, men vil ikke gennemgå politisk
  behandling. Er der nogen der er bekendt med, at der kan være forhold der kan forhindre
  dette, eller har kontakt/kendskab til politikere der vil involveres, så er det nu i skal på

banen! Bestyrelsen kan ikke gøre yderligere i denne sag førend at teleselskaberne har
lavet ansøgningen

 1. Festudvalget v/Asbjørn nr. 8
  o Jesper nr. stopper, Jeppe nr. 48 stopper, Brian nr. 64 genopstiller.
  o Der mangler ny energi til udvalget, så hvem stiller op?
  o Der er generelt god tilslutning til arrangementer, primært børnefamilier. Hvorfor
  det er ønskeligt om der var nogen børnefamilier der selv ville bidrage til festen ved
  at gå ind i udvalget. Kontakt Asbjørn for mere info.
 2. Arbejdsdag er lørdag den 13. maj
  o Oprydning ved søer/bassin
  o Legeplads oliering mv.
  o Bevoksning ved bassin ved nr. 94
  o forfaldende opgaver
 3. Genopretning af græsrabat langs veje
  o Det blev aftalt at ”arbejde” på rabatten på arbejdsdagen
 4. Godkendt
 5. A-E – Bestyrelsen genopstiller- og blev genvalgt uden modkandidater. Erik nr. 20
  genopstiller som revisor uden modkandidat. Simon nr. 10 blev valgt som suppleant.
 6. Evt.
  o Der har været 3 indbrud i området i 2022
  o Nabohjælp anbefales – det virker! Så gå ind og tilmeld jer på nabohjælp.dk og hjælp
  dig selv og din nabo.
  o Det har vist sig at legepladsen til tider bruges af ”møgunger” der ikke har lært at
  rydde op, da der flere gange er fundet glasskår.

Sådan hørt, sådan forstået, således refereret

Morten nr. 22

Referat fra ordinær Generalforsamling 2023

 1. marts 2023 kl. 19.00
  Cafeteriet i Lystrup hallen