Generalforsamling Onsdag d. 1. marts 2017 kl. 19.30

Hej Asmusboere,
Så er 2017 kommet godt i gang, og vi nærmer os tiden for vores årlige generalforsamling. Den vil i år blive afholdt onsdag d. 1. marts 2017 kl. 19.30 i cafeteriet i Lystrup hallen.
I den forbindelse skal vi huske Jer på, at såfremt I har forslag, I ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde SENEST d. 8. februar 2017.

Vi ser frem til at se Jer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen G/F Asmusgårdsvej