Generalforsamling den 9. marts 2022

Godt Nytår Asmusboere,

Det er så småt tid til den årlige ordinære generalforsamling. Den bliver i år afholdt onsdag d. 9 marts kl. 19.00 i hallens cafeteria.

Hvis I har forslag I ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal I sende dem til bestyrelsen@asmusgaardsvej.dk. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 21. februar, så de kan komme med på stemmesedlen i indkaldelsen.

Hilsen

Bestyrelsen

Vi ser frem til at se Jer.