Generalforsamling d. 12. marts 2014 kl. 19.30

Hej Asmusboere,
Så er 2014 kommet godt i gang, og vi nærmer os tiden for vores årlige generalforsamling.

Den vil i år blive afholdt d. 12. marts 2014 kl. 19.30 i cafeteriet i Lystrup hallen.
I den forbindelse skal vi huske Jer på, at såfremt I har forslag, I ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde SENEST d. 15. februar 2014.

Budgettet for 2014 er modtaget pr mail.

I dag er vores nye hjemmeside blevet frigjort med et frisk layout.

Har I kommentarer/rettelser så skriv til bestyrelsen@asmusgaardsvej.dk

Vi ser frem til at se Jer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen G/F Asmusgårdsvej