Generalforsamling Onsdag 7. Marts 2018 kl. 19.30

Hej Asmusboere,
Så er 2018 kommet godt i gang, og vi nærmer os tiden for vores årlige generalforsamling.
Den vil i år blive afholdt d. 7. marts 2018 kl. 19.30 i cafeteriet i Lystrup hallen.

I den forbindelse skal vi minde Jer på, at såfremt I har forslag, I ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde SENEST d. 16. februar 2018.

Vi ser frem til at se Jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen G/F Asmusgårdsvej