Generalforsamling 2021

Hej Asmusboere,

Da Mette fortsat ikke mener vi skal mødes, har vi valgt at flytte årets Generalforsamling til ZOOM. Mødet er fortsat 10. marts kl. 19.30 2021. Mødet kan tilgås via zoom-link tilsendt per mail

Såfremt I ikke har deltaget i et ZOOM møde før, vil I blive bedt om at downloade og installere en fil før I kan deltage.

På generalforsamlingen vil vi som sædvanligt stemme om indkomne forslag, budget samt bestyrelsesposter. Disse afstemninger vil foregå via ZOOM for dem der deltager. Er man forhindret i at deltage, kan man aflevere medsendte stemmeseddel i postkassen hos nummer 28 eller 38 senest mandag d. 8. marts 2021.

Såfremt der er nogen, der gerne vil stille op til bestyrelsen, bedes I sende en mail til bestyrelsen på forhånd. Så kan vi indsætte navnet i præsentationen, så alle kan se det.

Vedhæftet denne mail er en .pdf med regnskab, budget og forslag (Generalforsamling_2021_Udsendelse) samt en .pdf med de nye betingelser for en opdateret aftale med Fibia (Fibia GF Asmusgårdsvej (1).

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Asmusgårdsvej