Generalforsamling, Onsdag 2. Marts 2016 kl. 19.30

Hej Asmusboere,

Så er 2016 kommet godt i gang, og vi nærmer os tiden for vores årlige generalforsamling. Den vil i år blive afholdt d. 2. marts 2016 kl. 19.30 icafeteriet i Lystrup hallen.

I den forbindelse skal vi huske Jer på, at såfremt I har forslag, I ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde SENEST d. 8. februar 2016 (en anelse tidligere end foregående år pga. vinterferien i 2016)

Regnskabet for 2016 og Budgettet for 2017 er tilsendt til jer all

Vi ser frem til at se Jer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen G/F Asmusgårdsvej