Generalforsamling 12. Marts 2020 19.30

Godt Nytår Asmusboere,

Det er så småt tid til den årlige ordinære generalforsamling.

Den bliver i år afholdt torsdag d. 12 marts kl. 19.30 i hallens
cafeteria.

Hvis I har forslag I ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal I
sende dem til bestyrelsen@asmusgaardsvej.dk.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest fredag d. 21. februar, så
de kan komme med på stemmeseddelen i indkaldelsen.

Hilsen
Bestyrelsen

Vi ser frem til at se Jer.