Generalforsaming 18. Marts 19.30 2015

Hej Asmusboere,

Så er 2015 kommet godt i gang, og vi nærmer os tiden for vores årlige generalforsamling.

Den vil i år blive afholdt d. 18. marts 2015 kl. 19.30 i cafeteriet i Lystrup hallen.

I den forbindelse skal vi huske Jer på, at såfremt I har forslag, I ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde SENEST d. 24. februar 2015.

Regnskabet for 2014 og Budgettet for 2015 er vedhæftet. Som følge af, en ”varm” vinter havde foreningen færre omkostninger til vintertjeneste, hvorfor kontingentet i 2014 sættes til 2.700 kr./medlem.

Desuden har foreningen i år 10 års jubilæum. Derfor har bestyrelsen valgt at hensætte 15.000 kr. til en sommerfest som festudvalget arrangerer. Info herom senere.

Vi ser frem til at se Jer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen G/F Asmusgårdsvej