Fastelavn 27. Feb 2022

Kære Asmusboere!
Søndag den 27. februar kl. 14:00 holder vi fastelavnsfest på legepladsen, med tøndeslagning for børn og voksne.

Der vil være lidt drikkevarer og kage til både børn og voksne. Yderligere drikkevarer til voksne, skal selv medbringes.

Arrangementet er gratis!

Men af hensyn til tøndeindhold mv. er tilmelding nødvendig, så gi’ tilbagemelding på festudvalget@asmusgaardsvej.dk med angivelse af antal børn og deres alder, senest mandag den 21. feb!

Og vi vil også benytte anledningen til at takke Djurslands Bank for at ville give slikposer.

Med festlige hilsner

Festudvalget