Info ved indbrud

På generalforsamlingen blev det besluttet at bestyrelsen skal informere medlemmerne om indbrud bland grundejerne.

Hvis du skulle være så uheldig at blive udsat for indbrud bedes du derfor kontakte formanden Lars Vaaben.